De Importantia Studiebijbel

De Importantia Studiebijbel bestaat uit een serie hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel. Het unieke van de Importantia Studiebijbel is dat ieder deel op zichzelf staat en daardoor los gebruikt kan worden. Eenieder kan hierdoor zelf kiezen welke delen hij wil aanschaffen. De verschillende delen kunnen in combinatie met elkaar gebruikt worden, maar ook in combinatie met andere studiebijbels.

Op dit moment zijn de volgende vier delen verkrijgbaar:
Het Nieuwe Testament met Strong-coderingen bevat de tekst van het Nieuwe Testament (Statenvertaling) met in de tekst het coderingsysteem dat in de 19de eeuw ontwikkeld is door dr. J.H. Strongs en aan het einde van de 20ste eeuw door prof. dr. M. Robinson en L.W. Pierce is aangepast en uitgebreid. Deze coderingen geven aan welke woorden gebruikt zijn in de oorspronkelijke Griekse tekst. Het grote voordeel van de Strong-coderingen is dat ook een leek op het gebied van het Grieks toch meer informatie boven water kan krijgen over de grondtekst. Daarnaast is het coderingssysteem internationeel veel gebruikt. Gegevens kunnen hierdoor eenvoudig vergeleken worden met andere publicaties die ook gebruikmaken van Strong-coderingen.

Het Grieks-Nederlands Lexicon vermeldt bij een overzicht van de in het Nieuwe Testament gebruikte Griekse woorden tevens de Strongs coderingen. Hierdoor kan dit lexicon ook gebruikt worden bij andere naslagwerken die gebruikmaken van deze coderingen, zoals het hiervoor vermelde Nieuwe Testament met Strong-coderingen of internationale boeken van andere uitgevers.

In maart 2008 is de Importantia Studiebijbel uitgebreid met de delen voor het Oude Testament, bestaande uit:

Het Oude Testament met Strong-coderingen bevat de tekst van het Oude Testament Testament (Statenvertaling) met in de tekst het Strongs coderingsysteem. Net als de tekst van het Nieuwe Testament zijn ook hier de aanpassingen en uitbreidingen verwerkt van prof. dr. M. Robinson en L.W. Pierce.

Het Hebreeuws-Nederlands Lexicon vermeldt bij een overzicht van de in het Oude Testament gebruikte Hebreeuwse woorden tevens de Strongs coderingen. Hierdoor kan dit lexicon ook gebruikt worden bij andere naslagwerken die gebruikmaken van deze coderingen, zoals het hiervoor vermelde Oude Testament met Strong-coderingen of internationale boeken van andere uitgevers.

In mei 2013 zijn de bovengenoemde naslagwerken verwerkt in de Importantia Studie Bijbel App van Cross Link Services BV. Met deze app zijn de bovengenoemde delen letterlijk onder handbereik op een oPad, iPhone of iPod Touch.

Voor meer informatie over de verschillende uitgaven in de serie Importantia Studiebijbel kunt u kijken op de onderstaande links