Teologia
Theologie zonder h


Theologie is de wetenschap die de leer aangaande God bestudeert.

Het uitgangspunt van Teologia is dat theologie christenen verder zou moeten helpen in hun geloof en leven. Theologie moet toegankelijk zijn voor iedereen, want het is een "wetenschap" die uiteindelijk ons allen aangaat.

Teologie zal daarom boeken publiceren die een hulpmiddel zijn bij het bestuderen van de Bijbel.